תנ"ך - ספר שמואל א פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים