תנ"ך - ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם ה' בקול־גדול ביום ההוא על־פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...