תנ"ך - ויכנעו הפלשתים ולא־יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד־ה' בפלשתים כל ימי שמואל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...