תנ"ך - ויאמר שמואל אל־כל־בית ישראל לאמר אם־בכל־לבבכם אתם שבים אל־ה' הסירו את־אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל־ה' ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...