תנ"ך - שמואל א פרק ז פסוק ו - ויקבצו המצפתה וישאבו־מים וישפכו׀ לפני ה' ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לה' וישפט שמואל את־בני ישראל במצפה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...