תנ"ך - ספר שמואל א פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים