תנ"ך - שמואל א פרק ח פסוק י - ויאמר שמואל את כל־דברי ה' אל־העם השאלים מאתו מלך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...