תנ"ך - שמואל א פרק ח פסוק יד - ואת־שדותיכם ואת־כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...