תנ"ך - שמואל א פרק ח פסוק טו - וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...