תנ"ך - וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם־מלך יהיה עלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...