תנ"ך - שמואל א פרק ח פסוק ב - ויהי שם־בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...