תנ"ך - שמואל א פרק ח פסוק כא - וישמע שמואל את כל־דברי העם וידברם באזני ה': פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...