תנ"ך - ספר שמואל א פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים