תנ"ך - ושמואל ראה את־שאול וה' ענהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...