תנ"ך - שמואל א פרק ט פסוק כה - וירדו מהבמה העיר וידבר עם־שאול על־הגג:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...