תנ"ך - ספר שמואל ב

Book of 2 Samuel

מספר הסדרים: 14

מספר הפרשיות: 157

מספר הפרקים: 24

מספר הפסוקים: 695

מספר המילים: 11036

מספר האותיות: 42179