תנ"ך - ספר שמואל ב פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים