תנ"ך - ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע־בו ויכהו וימת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...