תנ"ך - שמואל ב פרק א פסוק ה - ויאמר דוד אל־הנער המגיד לו איך ידעת כי־מת שאול ויהונתן בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...