תנ"ך - שמואל ב פרק א פסוק ח - ויאמר לי מי־אתה ויאמר ואמר אליו עמלקי אנכי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...