תנ"ך - ספר שמואל ב פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים