תנ"ך - ויהי אחרי־כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...