תנ"ך - ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערך לקראת בני עמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...