תנ"ך - וישכב אוריה פתח בית המלך את כל־עבדי אדניו ולא ירד אל־ביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...