תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים