תנ"ך - שמואל ב פרק יב פסוק יג - ויאמר דוד אל־נתן חטאתי לה' ס ויאמר נתן אל־דוד גם־ה' העביר חטאתך לא תמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...