תנ"ך - וינחם דוד את בת־שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא ותקרא את־שמו שלמה וה' אהבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...