תנ"ך - שמואל ב פרק יב פסוק ה - ויחר־אף דוד באיש מאד ויאמר אל־נתן חי־ה' כי בן־מות האיש העשה זאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...