תנ"ך - ויאמר נתן אל־דוד אתה האיש ס כה־אמר ה' אלהי ישראל אנכי משחתיך למלך על־ישראל ואנכי הצלתיך מיד שאול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...