תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים