תנ"ך - ותגש אליו לאכל ויחזק־בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...