תנ"ך - ולא אבה לשמע בקולה ויחזק ממנה ויענה וישכב אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...