תנ"ך - ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה אבשלום ויקמו׀ כל־בני המלך וירכבו איש על־פרדו וינסו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...