תנ"ך - שמואל ב פרק יג פסוק לז - ואבשלום ברח וילך אל־תלמי בן־עמיחור עמיהוד מלך גשור ויתאבל על־בנו כל־הימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...