תנ"ך - שמואל ב פרק יג פסוק לח - ואבשלום ברח וילך גשור ויהי־שם שלש שנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...