תנ"ך - ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שכב ותקח את־הבצק ותלוש ותלש ותלבב לעיניו ותבשל את־הלבבות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...