תנ"ך - ספר שמואל ב פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים