תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק א - וידע יואב בן־צריה כי־לב המלך על־אבשלום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...