תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק י - ויאמר המלך המדבר אליך והבאתו אלי ולא־יסיף עוד לגעת בך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...