תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק יב - ותאמר האשה תדבר־נא שפחתך אל־אדני המלך דבר ויאמר דברי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...