תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק יז - ותאמר שפחתך יהיה־נא דבר־אדני המלך למנחה כי׀ כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע וה' אלהיך יהי עמך: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...