תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק כח - וישב אבשלום בירושלם שנתים ימים ופני המלך לא ראה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...