תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק ג - ובאת אל־המלך ודברת אליו כדבר הזה וישם יואב את־הדברים בפיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...