תנ"ך - שמואל ב פרק יד פסוק ה - ויאמר־לה המלך מה־לך ותאמר אבל אשה־אלמנה אני וימת אישי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...