תנ"ך - ספר שמואל ב פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים