תנ"ך - שמואל ב פרק טו פסוק יג - ויבא המגיד אל־דוד לאמר היה לב־איש ישראל אחרי אבשלום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...