תנ"ך - שמואל ב פרק טו פסוק ה - והיה בקרב־איש להשתחות לו ושלח את־ידו והחזיק לו ונשק לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...