תנ"ך - שמואל ב פרק טו פסוק ח - כי־נדר נדר עבדך בשבתי בגשור בארם לאמר אם־ישיב ישוב ישיבני ה' ירושלם ועבדתי את־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...