תנ"ך - ספר שמואל ב פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים