תנ"ך - אולי יראה ה' בעוני בעיני והשיב ה' לי טובה תחת קללתו היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...